Mobiliteit/doelgroepenvervoer

Mobiliteit is belangrijk voor mensen. Vervoer heeft altijd een doel. Er is altijd een aanleiding om te reizen.

Doelgroepenvervoer geeft ondersteuning in het reizen wanneer mobiliteitsoplossingen zoals lopen, auto, fiets of openbaar vervoer niet passend of beschikbaar zijn.

Ondersteuning bij mobiliteit wordt doelgroepenvervoer als de financiering en de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk in het publieke domein zit.

Of het nu gaat om leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, vervoer van en naar werk of dagbestedingen en zorg, wij adviseren over de doorontwikkeling van dit vervoer. Bieden onze inhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring bij inkopen en aanbesteden en beheren van de overeenkomsten aan.

Mobiliteit is in ontwikkeling. Innovaties en het verschuiven van vraag gestuurde mobiliteit naar service gestuurde mobiliteit geeft nieuwe kansen. Ook wordt duurzaam vervoer belangrijk. Duurzaamheid gericht op het milieu (zero-emissie) maar ook gericht op de mensen (positieve gezondheid en goed werkgeverschap). En duurzaam als in toekomstbestendig.

De dilemma’s zijn duidelijk. Betaalbaarheid versus de noodzaak voor een kwalitatief hoogwaardig voorziening. Toenemende vraag en afnemende budgetten. De uitdagingen die in het heel sociale domein gelden, gelden ook voor doelgroepenvervoer.

Het doelgroepenvervoer moet doorontwikkelen.

Een belangrijk deel van onze advisering is dan ook gericht om samen met onze opdrachtgevers te zoeken naar passende mobiliteit voor iedereen. Mobiliteit dat aansluit bij het reisdoel en de persoonlijke voorkeuren van de reiziger. Waarbij de reiziger zelf bewuste keuzes maakt op welke manier de reiziger vervoerd wil worden. We starten hierbij vanuit de reiziger in plaats vanuit systemen. Dat geeft ook aan welke ondersteuning en in welk deel van de reis georganiseerd moet worden.

We maken gezamenlijk met reizigers, onze opdrachtgevers en mobiliteitsaanbieders goed functionerende voorliggende mobiliteitsoplossingen. Aangevuld met kwalitatief hoogwaardig en duurzaam doelgroepenvervoer waar nodig.