Zorginstellingen

Zorginstellingen vragen doelmatige en efficiënte inkoop en kunnen bovendien aanbestedingsplichtig zijn. Wij hebben ruime ervaring in de zorg. De bekendheid met het spraakgebruik en de specifieke problematiek binnen de medische- en zorgsector maakt ons tot uw gesprekspartner. Europees aanbesteden in de zorg is een kernactiviteit van Mentiz evenals (complexe) aankoopprocessen.

Wij beschikken over up-to-date expertise op alle relevante aspecten. Wij ondersteunen zorginstellingen bij in- en aankooptrajecten met als insteek een duidelijke probleemanalyse, (inkoop) strategie en tactiek te optimaliseren en een afgewogen keuze voor de te verwerven producten en diensten.


Dit kan productspecifiek variëren van:

 • Medische apparatuur algemeen
 • Bedden
 • Röntgeninstallaties
 • Nucleair geneeskundige apparatuur
 • Complexe processen voor (samenwerkend) onderhoud.
 • Medische ge- en verbruiksartikelen
 • Laboratorium artikelen en apparatuur
 • Bedrijfskleding,
 • Schoonmaak,
 • Onderhoud gebouwen,
 • Nieuwbouw / verbouw,
 • Design & construct aanbestedingen,
 • ICT outsourcing,
 • ICT infrastructuurbeheer,
 • ICT applicatie ontwikkeling,
 • Koffievoorziening.