Welkom bij de experts van Mentiz

Uw partner in de zorg

Gemeenten hebben steeds dringender te maken met toenemende vraag en krimpende budgetten

Van gemeenten wordt daarom inzicht en visie gevraagd. En op basis van die visie zullen gemeenten beleid moeten vaststellen en acties moeten uitvoeren (plan van aanpak) om grip te krijgen op de problematiek. En zo nodig aanbestedingen organiseren.

De uitdagingen die in het heel sociale domein gelden, gelden ook voor doelgroepenvervoer.

Het doelgroepenvervoer moet door ontwikkelen.

Hoe helpt Mentiz u als gemeente hierbij?

GGD’en staan midden in de samenleving.

Ze werken aan de gezondheid van alle inwoners van Nederland. En bieden daar een groot pallet van diensten voor aan. De aandacht voor deze diensten is groter dan wellicht ooit tevoren.

Mentiz kent de werkelijkheid van de GGD’en. Zeker als het gaat om de dynamiek bij de organisatie van de ‘zakelijke kant’. Aanbesteden, contracteren, organiseren, programma- en projectmanagement.

Hoe helpt Mentiz u als GGD hierin?

Publieke organisaties dienen bij hun inkoop de aanbestedingsregels te volgen.

Aanbestedingen moeten rechtmatig maar ook doelmatig zijn. Dat vraagt expertise, projectmanagement vaardigheden, marktkennis en organisatiesensitiviteit.

Mentiz begeleidt al heel lang een groot aantal publieke organisaties bij het aanbesteden. 

Hoe helpt Mentiz u als publieke organisatie met aanbesteden?

Mobiliteit is belangrijk voor mensen. De uitdagingen die in het heel sociale domein gelden, gelden ook voor doelgroepenvervoer.

Of het nu gaat om leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, vervoer van en naar werk of dagbestedingen en zorg, wij adviseren over de doorontwikkeling van dit vervoer. En wij bieden onze inhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring bij inkopen en aanbesteden en beheren van de overeenkomsten aan.

Hoe zorgt Mentiz voor inclusieve mobiliteit?