Voor GGD’en

GGD’en staan midden in de samenleving. Ze werken aan de gezondheid van alle inwoners van Nederland. En bieden daar een groot pallet van diensten voor aan.

 

Mentiz kent de cultuur, regelgeving en specifieke aandachtsgebieden van de GGD’en en hebben zo goed als voor alle GGD’en projecten begeleid.

We zijn beschikbaar als project- en programmaleider als het gaat om terreinen waar samenwerking met derden (als partner of als opdrachtgever) aan de orde is.

Wij hebben verder ruime ervaring met vele inkoop- en aanbestedingstrajecten die voorkomen binnen de GGD wereld, zoals:

 • reizigersvaccins,
 • laboratoriumdiensten (zoals voor soa testen)
 • elektronisch kinddossier (DDJGZ)
 • diverse IT-producten en diensten (netwerkdiensten, softwarelicenties, inhuur IT-personeel etc)
 • Inhuur ambulancepersoneel
 • forensisch geneeskundige taken
 • hepatitis-B voor risicogroepen,
 • röntgenapparatuur,
 • mobiele röntgenunits,
 • accountancydiensten,
 • haalbaarheidsonderzoeken digitalisering,

Deze specifieke ervaring zetten we graag ook in voor uw inkoop/aanbestedingstraject.

Verder zijn we als strategisch adviseur betrokken bij diverse beleidsterreinen van GGD GHOR Nederland.