Provincies

De provincie als OV-autoriteit heeft unieke uitdagingen. Wat wordt de rol van het doelgroepenvervoer in relatie tot het openbaar vervoer? Hoe kunnen we het openbaar vervoer flexibeler maken?

Hoe wordt de samenwerking met het sociaal domein binnen de gemeenten?

Mentiz combineert jarenlange ervaring met mobiliteit en doelgroepenvervoer met jarenlange ervaring in het sociaal domein. Wij zitten daarom met een unieke mix van kennis en ervaring om OV-autoriteiten te adviseren over de doorontwikkeling van het kleinschalig openbaar vervoer maar ook over de rol van het Wmo-vervoer en het andere doelgroepenvervoer daarin.