Mentiz is er voor u.

De opdrachtgevers van Mentiz zijn met name:

Elke opdrachtgever vergt specifieke kennis en deskundigheid – zorgvuldig maatwerk dat Mentiz levert. Wij beschikken over de kennis en ervaring voor beleid-, beheer, aankoop- en aanbestedingstrajecten binnen de verschillende (zorg)disciplines. Vanzelfsprekend zijn referenties op aanvraag beschikbaar.