Contractbeheer

De grootste valkuil van veel organisaties is dat na het succesvol inkopen en implementeren van een dienst de organisatie overgaat tot andere zaken. De relatie met de leverancier wordt alleen onderhouden op uitvoeringsniveau. De anderen in de organisatie weten niet meer hoe het gaat met de leverancier. Of met de onderlinge relatie, de primaire klant (de burger) en de (budgettaire) ontwikkelingen. Totdat het misgaat. Er is opeens een toename aan klachten, budgetoverschrijdingen, de leverancier gaat failliet. Het zijn zaken die niet altijd te voorkomen zijn. Maar als je als organisatie verrast bent en geen informatie hebt over het verleden sta je met 3-0 achter. En met je rug tegen de muur.

 

Vanuit Mentiz zijn wij uw actieve partner in contractbeheer waarbinnen wij:

  • Toetsen en informeren;
  • Facturen controleren alsook de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Harde (data) en zachte (de onderlinge relatie) gegevens verzamelen informatie;
  • Zorgen voor proactieve en geïnformeerde communicatie met de leverancier/dienstverlener en naar de eigen organisatie (ambtelijk en bestuurlijk).


Wij verkleinen daarmee het risico op verrassingen.