Voor Gemeenten

De transitie en transformatie van de Jeugdhulp en specialistische hulp Wmo is voor veel gemeenten een arbeidsintensief traject. Een brede deskundigheid binnen het gehele sociale domein is noodzakelijk voor succes.

Er staat ook veel op het spel: er is minder geld beschikbaar om de hulp/zorg in te kopen terwijl de gewenste kwaliteit hiervan tenminste op peil moet blijven.

De expertise van Mentiz binnen het sociale domein is en wordt bij vele gemeenten succesvol ingezet. Zowel in de transitie- als de huidige transformatiefase, zowel op inkoop- als op (strategisch)beleidsniveau.

Onze consultants hebben jarenlange ervaring bij het begeleiden en uitvoeren van aanbestedingstrajecten. Tijdens oriëntatie op en uitvoering van het aanbestedingstraject adviseren wij over beleid en strategie, maar ook over de organisatie van uitvoering, implementatie en beheer.

De consultants beschikken over up-to-date expertise op alle relevante aspecten. Denk aan wet- en regelgeving, logistieke, financiële en juridische structuren, procedures en processen van het Europees aanbesteden. Maar ook de vormgeving van aanbestedingsdocumenten, zoals selectieleidraad, bestek, publicatiebrieven en evaluatie- en adviesrapporten. Daarnaast assisteren wij bij het vormgeven en realiseren van passende overeenkomsten en contracten. En organiseren desgewenst contractmanagement en monitoring.

Mentiz heeft ruime ervaring met onder andere:

 • Coördinatie, uitvoering en begeleiding bij Transitie en transformatie Wmo en Jeugdwet
 • Inkoop/Aanbesteding van Wmo-voorzieningen:
  • Hulp bij het huishouden
  • Leerlingenvervoer
  • Collectief vervoer
  • Hulpmiddelen
  • Woonvoorzieningen
  • Trapliften
  • Sociaal/medisch advies
 • Inkoop/Aanbesteding van:
  • Diverse ICT voorzieningen(bedrijfsvoeringsapplicaties, servers en werkplekapparatuur, printers en scanners, IT-personeel etc)
  • Schoonmaak
  • Bedrijfskleding
  • Multifunctionals
  • Arbodiensten
  • Flexpersoneel
  • Verzekeringsdiensten
  • Nieuwbouw, verbouw