Aanbod Mentiz voor gemeenten

Analyse en evaluatie

Gebruikmakend van onze kennis en ervaring en ondersteund door (zelf ontwikkelde) tools, modellen en benchmarks maken wij een goed onderbouwde analyse en evaluatie van de huidige situatie.

Het gaat dan om:

  • analyses van de kosten;
  • de juistheid van de facturatie en de uitvoering door leveranciers;
  • de samenwerking met leveranciers;
  • de effectiviteit en efficiency van de geboden dienstverlening door leveranciers maar ook door de gemeente zelf.

De analyse wordt altijd ondersteund door een uitgebreide data-analyse. Gevisualiseerd in overzichtelijke en interactieve Power-BI dashboards.
Zie ook de pagina Datagestuurd werken

Inrichten werkprocessen

Na de fase van analyse en evaluatie ondersteunen wij graag het opnieuw inrichten van de werkprocessen en de bijbehorende werkafspraken, zodat u als gemeente klaar bent voor de toekomst.

Visie en beleid

Wij zetten dit vanuit de analyse en met onze opdrachtgevers om naar een nieuwe visie en nieuw beleid. Daarna zullen wij er dan voor zorgdragen dat het beleid wordt vastgesteld en geïmplementeerd kan worden met een concreet plan van aanpak.

Inkoop

Een onderdeel van dit plan van aanpak kan ondermeer zijn het opnieuw inkopen van de levering/dienstverlening in een inkoop/aanbestedingsproces dat in vorm en inhoud aansluit op de nieuwe visie en het nieuwe beleid.

Contractbeheer

De laatste stap is dat wij bijdragen aan het contractbeheer van de nieuwe portfolio aan ingekochte diensten. Lees verder op de pagina Contractbeheer

Uiteraard kunnen wij deze diensten ook los van elkaar inzetten en is de volgtijdelijkheid geen vereiste.