Privacyauditor

Zijn uw leveranciers klaar voor de AVG?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt dan de Wet bescherming persoonsgegevens. Gemeenten verplichten leveranciers om een verwerkersovereenkomst te tekenen. Helaas is dit niet voldoende. U zult uzelf moeten overtuigen dat de organisatie van uw leverancier zo is ingericht dat deze organisatie klaar is voor de AVG.

Het gaat niet alleen om datalekken. De AVG heeft een ander uitgangspunt dan de Wbp. De AVG gaat om burgerrechten.

Weet u zeker dat uw leverancier klaar is voor deze verordening? De Quickscan van Privacyauditor.nl geeft hierop het antwoord. Privacyauditor.nl heeft een Quickscan ontwikkeld speciaal gericht op leveranciers binnen het sociaal domein. Deze leveranciers dienen namelijk te voldoen aan zwaardere eisen. In het sociale domein verwerkt men al snel gevoelige persoonsgegevens die een grotere impact hebben in vergelijking met andere beleidsvelden.

Aangezien gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, vereist de AVG een actieve rol van zowel overheid als leverancier. Niet alleen de dataveiligheid maar ook met name de (versterkte) rechten van de burger dienen te worden geborgd. Dit betekent tevens dat het enkel ondertekenen van een verwerkersovereenkomst onvoldoende is.

De door Privacyauditor.nl ontwikkelde Quickscan geeft de mogelijkheid de implementatie van de AVG bij uw leveranciers actief te meten. Uw eigen online dashboard geeft u als opdrachtgever inzicht in de voortgang van de Quickscan en na afronding wordt per leverancier een rapportage opgeleverd.

Privacyauditor.nl wordt uitgevoerd door Mentiz en De Have Kennisdelers.

Naast de Quickscan van Privacyauditor.nl geven wij ook voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG en de impact voor de leveranciers in het sociaal domein. Denk bij leveranciers niet alleen aan zorgaanbieders, maar ook aan taxivervoerders, ZZP’ers die u ondersteunen, leveranciers van Wmo hulpmiddelen, trapliften of woonaanpassingen. Ook zij beschikken vaak over persoonlijke informatie van burgers die beschermt worden door de AVG.

Voor meer informatie bel 088 777 0 767mail of ga naar de website.